From:16.7.2019 0:00:00
Show CalendarHide calendar
Till:23.7.2019 0:00:00
Show CalendarHide calendar
 
Count of visitors: 2984
Zobrazené stránky: 224098
Successfull logins: 28
Unsuccessfull logins: 17
Replies in help desk: 108
Questions in help desk: 1
Ads: 0
Názorů na diskusi: 682
Votes in inquiries: 0
Messagess: 12
Bikes registrations: 0
User registrations: 0
User activations: 0
Sent e-mails: 1
File uploads: 2
Kicked users: 0
App restarts: 0
Neošetřené výjimky: 82
SQL spojení: 256346
SQL dotazů: 0

Web budget

Tento web je totálně nevýdělečnou organizací. Registrace jeho domény a hosting je momentálně placena z dobrovolných příspěvků jeho uživatelů, roční náklady vyjdou přibližně na 2700,- Kč včetně DPH. Pokud se ukáže, že průběžný rozpočet webu nestíhá(zbytek bohužel zbude na moji osobní kapsu), bude nutné v nouzi největší sáhnout k reklamě, která by přehledný a jednoduchý web jistě zohyzdila. Proto, pokud se Vám zde líbí a jste dostatečně solidární, můžete přispět na provoz webu.

Příspěvek je dobrovolný, libovolné výše(obvyklá částka je 100 - 500  Kč). Přispěním si nekupujete žádné zvláštní výsady ani práva ohledně tohoto webu, nicméně k příspěvku může být přihlédnuto v případě, že budete mít zájem stát se administrátorem některé ze sekcí webu, nebo v případě zpronevěření se proti pravidlům jako polehčující okolnost.

 

Přispět můžete na účet:

Číslo účtu: 180336758/0600
IBAN: CZ61 0600 0000 0001 8033 6758
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: měsíc a rok dohromady (např.: 092007)

Do zprávy pro příjemce uveďte svoji přezdívku a nejlépe i že se jedná o příspěvek na web, pokud tak neučiníte, použije se v seznamu příspěvků vaše jméno a příjmení. Pokladník a kontaktní osoba pro informace o příspěvcích je HejtmaMa (vlastník a admin webu), kontakt si můžete najít v profilech uživatelů.

 


Not logged in, if you want to learn about our budget, you have to log in.
Complete Stats SQL spojení: 1 (25), 0,453 s version 1.0.6221, Made by HejtmaMa (c)2005