JAWA KLUB STRÁNÍ pořádá výroční 20. MOTOSRAZ na VÁPENKÁCH