Jawa sraz

Jawa klub Strání Vás zve na zahájeni sezóny, které proběhne 25. dubna v Mikulčicích u Hodonína. Sraz bude v 13:00 hod. ve Strání U Zámečku, v 13.30 odjezd směr Mikulčice. Po příjezdu do Mikulčic proběhne vyjížďka po okolí a pak zapaříme až do rána. http://jawaklubstrani.mzf.cz/