Mlejn 2013

a modří už vědíhospudka

 

 

Taková nudná slezina, jen proto, že se někdo nemá kam vrtnout na víkend.

Aktualizace 24.6.2013: Přidána sekce Informace, kde se lze ledasco dozvědět.