VI. stretnutie priateľov značiek Jawa a ČZ - 2010 Kováčová

motoride.sk