ve stopě zlínské šestidenní

VE STOPĚ ZLÍNSKÉ ŠESTIDENNÍ – 28.9.2012 Tato soutěž je určena pro historické soutěžní motocykly nebo motocykly sériové,dobově upravené. Na start se řadí motocykly bez rozdílu kubatur, dle předem určeného času v kartě jezdce, kterou každý účastník obdrží spolu s mapou a čestným prohlášením při registraci. Motocykly budou vyjíždět v minutových intervalech, způsobem přitlačení stroje na start a jeho nastartování v předem určený čas. Pokud se stroj nepodaří nastartovat do 30 sekund, jezdec získá 3 trestné body a může stroj roztlačit. Trať bude mít celkem 8 kontrolních časových stanovišť , viz. mapa, mezi kterými je předepsaný čas, který by měl jezdec při jízdě dodržet. Pro lepší orientaci slouží i předepsaný počet kilometrů / vzdálenost mezi kontrolními stanovišti /. Tolerance příjezdu na každé z těchto kontrolních stanovišť je +- 1 min. Každé následné zpoždění dojezdu na stanoviště o 1 minutu, znamená pro jezdce + 1 trestný bod, při dřívějším dojezdu diskvalifikace. ( ušetřený čas může jezdec využít k odpočinku, nebo opravě stroje, atd..) Časy příjezdů do kontrolních stanovišť budou postupně zapisovány do karty jezdce, průjezdné kontroly potvrzeny razítkem. Každé stanoviště bude řádně značené. Vítězem se stane jezdec , který dosáhne nejlepšího času +-0 sekund, případně s nejmenším počtem získaných trestných bodů. Při shodě těchto určených kritérií pak bude rozhodovat: a. Stáří stroje b. Menší objem válců c. Los Ohodnoceno bude prvních pět jezdců, dále pak nejstarší jezdec a nejstarší stroj. Vklad – startovné je 300,- Kč. Majitelé motocyklů do r. výroby 1940 tento vklad neplatí. Startovné bude využito k občerstvení pro soutěžící, věcné ceny pro vítěze , režie pořadatelů a poplatky související s povolením vjezdu do CH.K.O. a lesů ČR. Časový harmonogram soutěže: od 07:00 registrace 09:00 technická přejímka 10:00 start 1. jezdce 13:45 předpokládaný příjezd 1. jezdce 15:00 – 16:00 vyhlášení výsledků, předání cen Pokud nebude motocykl dle technických komisařů k soutěži způsobilý, jezdec bude ze soutěže vyloučen, vklad mu bude vrácen. Každý jezdec se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a náklady. Zároveň je každý účastník povinen dodržovat ustanovení sportovního řádu, řídit se pokyny pořadatelů. Soutěž se bude konat při min. počtu 30 soutěžících a to za každého počasí. Start-cíl a depo strojů bude na parkovišti technických služeb pod velkým kinem ve zlíně