Autor:
Nepřihlášený uživatel
Příspěvek:
0/2000
Příspěvků: 19, poslední: 14.9.2020 7:33:1768039.Informace
Jen tak ze zvědavosti - má nějakou právní váhu cedulka na zdi baráku "Parkování pouze pro hosty restaurace", kterou si provozovatel oné hospody nárokuje vyhrazené parkování na veřejné komunikaci před zahrádkou? Konkrétne Dačice, Restaurace u Šuláků, zastavil jsem tam na pár minut autem, abychom se podívali na pomník kostky cukru a vyletěl na mě chlap vzezření i chování burana, že jestli nevidím značku, tak jsem se podíval na silnici, kde žádná regulérní značka není a on se odvolával právě na nápis na zdi a že zavolá městskou atd... Jel jsem pryč, ale teoreticky mě to zajímá...
řidič může reagovat pouze na ty značky, které jsou mu ze zákona známy, včetně významu a povinnosti/zákazu/informace, kterou značka ukládá. Jestli si někdo vymyslí dodatkovou tabulku, která není dodatkovou tabulkou (není u toho třeba "vyhrazené stání"), tak ji řidič nezná, neví jak má reagovat a tudíž nemá reagovat. Kdyby chtěl nějak policejně vymáhat její dodržení, má smůlu.
na druhou stranu umístění dopravního značení může schválit nebo umístit správce komunikace, je to používání jeho pozemku (místo toho aby si tam vybudoval třeba parčík) a on bude řešit případně vzniklé škody. Má se k tomu vyjádřit dopravní inspektorát, ale vyjádření je jen vyjádření a není závazné.
Jestli je to majetek pana restauratéra, tak asi stačí aby se naučil dát pořádně značení a začne to platit.
[Kosťa] (14.9.2020 7:33:17)
Je jedno komu patří parcela, pokud se jedná o veřejné prostranství a není správně osazená značka můžu zaparkovat. JZ to tu popisuje správně. [jaja] (11.9.2020 7:27:29)
pračlověk: viz JZ je to "parcela" 2787/2 v soukromém vlastnictví, městu patří 2787/1 [Marlboro] (10.9.2020 22:20:07)
Já si myslim, že jde o parcelu 2787/2 v Dačicích, která je v soukromém vlastnictví. Nicméně, pokud by byla města, tak v nájemní smlouvě by měl být účel pronájmu a pokud tam není explicitně uveden, tak se má za to, že se pronajímá za běžným účelem, ke kterému se daná věc užívá. Čili pokud by to byla pozemní komunikace, tak k provozu. Pokud by si však pán pronajal pozemní komunikaci za účelem, aby na ní provozoval soukromé parkoviště, tak je jen jeho chybou, že si neošetřil, aby mu město osadilo příslušné dopravní značky. A pokud třeba k postavení zahrádky, tak by zase město mělo zajistit, aby si ji tam mohl zřídit - osadit přenosnou značku zákazu zastavení a po postavení zahrádky ji zase odklidit. [JZ] (10.9.2020 18:18:10)
A co když má smlouvu o pronájmu? [banak] (10.9.2020 17:55:42)
Koukali jste na ten katastr vůbec? Pozemek u restaurace nepatří pánovi, ale městu... [pračlověk] (10.9.2020 17:47:47)
Souhlas s JZ. Pán má smolíka, že vlastní pozemek vedený v katastru jako ostatní komunikace. Trochu líp by na tom byl, kdyby to bylo vedeno jako zastavěná plocha a nádvoří. Tam by si to mohl i ohradit. Takhle je to veřejně přístupná komunikace, která tam nejspíš veřejně přístupná je už dlouho. (jestli se nemýlím, je to něco jako zvykové právo, veřejně přístupná komunikace tam byla je a tím pádem i bude) Změnit to na vyhrazené soukromé parkoviště, je docela proces. Udělat z veřejné cesty neveřejný pozemek. To jen tak, kdyby se někdo podobně nařvaně pokoušel na někoho vyběhnout. Pokud tam někdo zastaví a nebrání ve vjezdu/výjezdu druhým, může tam zastavit. Pán má zatím smolíka, že platí daň za něco, na čem mu v současnosti skutečně může zastavit kdokoli. Na zeď si může namalovat třeba lišku bystroušku, nic to nezmění. [zahradník] (10.9.2020 16:42:43)
Ještě doplním: takové vodítko, jestli je jeho značka vymahatelná je, co Vám řekne "selský rozum" o následujícím: Šel by a bez jakéhokoli povolení do rohu předmětného pozemku zabetonoval trubku a na ni vztyčil plnohodnotnou značku IP12 s dodatkovou tabulkou "Pro hosty restaurace".

Já osobně jsem dle toho, co jsem viděl, přesvědčen, že by s ním bylo velice brzo zahájeno přestupkové řízení, které by na základě jeho vlastnického práva nevyhrál.
[JZ] (10.9.2020 16:15:59)
Chlapci nehádejte se..chce to trochu tolerance vůči okolí...pak se rozčilujem jak nás všichni kolem kvůli našim starým strojům buzerujou ... [nunici] (10.9.2020 15:57:09)
Uďo, myslím si, že nemáš pravdu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

§ 34

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

A pokud není toto prostranství zjevně odděleno od pozemní komunikace, tak na něm platí úplně stejné podmínky, jako na státem vlastněné pozemní komunikaci. Naprosto stejně, jako na parkovištích u obchodních domů - i zde je osazení dopravních značek vázáno legislativním procesem. Takže pokud pán chce používat parkoviště výhradně pro své hosty, nic mu nebrání podat projektovou dokumentaci příslušnému oddělení PČR a na základě jejich kladného stanoviska požádat MěÚ o vydání rozhodnutí. Jinak na jeho značku se zákazem zastavení (která však zřejmě ani není značkou, protože nesplňuje požadavky na osazení ani technické provedení) kálí Bílý Tesák a lze chápat pouze jako hulvátskou žádost.

A ano, hluboce ctím osobní vlastnictví, ale vlastnictví nepřináší pouze práva, ale i povinnosti a výkon vlastnického práva je nutné vykonávat v rámci zákoného rámce. Taky nemůžu vzít pistoli a jít střílet do vzduchu na ulici, jenom proto, že ji mám.
[JZ] (10.9.2020 15:52:08)
Pokud byl pozemek označen jako soukromý a žádný zákon nenařizuje jakou formou by toto označení mělo být, nejedná se o veřejné prostranství a ani o součást pozemní komunikace. Na takovém prostranství neplatí silniční zákon, tudíž zde nemohou být ani osazeny DZ. Občanský zákon v tomto případě říká, že pokud je pozemek označen jako soukromý, pokud jej hodlá člověk použít, musí mít souhlas majitele. No a majitel na označení dal jasně najevo jak může člověk tento pozemek použít a v jakém případě. Nevidím v tom žádný problém, to jen lidi, kteří nehodlají respektovat soukromé vlastnictví hledají možnost, jak využívat cizí majetek ve vlastní prospěch. Představte si, že si před vlastním domem, na svém pozemku, uděláte, s povolením úřadů, stání pro svoje auto a někdo ho začne používat a to i přesto, že mu nepatří. Jak by se vám to líbilo? [Uďa] (10.9.2020 15:27:25)
Taky by je otázka, jestliže člověk chce část vlastního pozemku využívat jako parkoviště v souvislosti s podnikáním, jestli by tuto plochu neměl mít zkolaudovánu jako parkoviště? [zahradník] (10.9.2020 14:34:51)
Naopak, pokud je na veřejném prostranství a je označena něčím, co nápadně připomíná dopravní značku, ale ta nebyla schválena, může se jednat o přestupek neoprávněného umístění dopravní značky s celkem citelnou pokutou. [JZ] (10.9.2020 13:59:04)
Pokud se nejedná o parkoviště na ohrazeném pozemku s regulovaným přístupem (plot, brána, závora, apod.) nebo není označeno dopravní značkou schválenou příslušným orgánem, tak je možno takvouto cedulku chápat spíš jako ne úplně povedenou žádost, jestli by byl tak laskav a, pokud nehodláš jít do restaurace, se pokusil najít parkovací místo jinde. [JZ] (10.9.2020 13:56:09)
To je jasné dle KN, že to někomu patří, jde mi o to, že je to veřejná komunikace a k čemu to majitele/provozovatele opravňuje, resp. jak to má být označené, aby to bylo právně v pořádku... Já jako řidič někam dojedu po veřejné silnici, v souladu s dopravními předpisy zaparkuju a není ani technicky možné, abych na místě nahlížel do katastru... :-) [pavel.paja] (10.9.2020 13:36:26)
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fg0yZGCsyzqtufV3a2IshbpfKth8jZNCRZ5-fRunSRMbnvDC7pAb3QcsvhfYfNVaYr-IWpm4aAHN5Ir1jXGhk80bYVDLCZHB6UF8-6PkEvmKMk4sXFgy3WgrIEH1YyV- katastr mluví jasně, majitel byl dle mě v právu, ale rádoby cedulka na zdi, pokud to není regulérní dopravní značka (viz. Ota), žádnou váhu nemá [Marlboro] (10.9.2020 12:55:15)
Každé prostranství, které není označeno a je veřejně přístupné, je považováno za veřejné a může je užívat kdokoliv. Ten kdo chce aby jeho soukromý pozemek nebyl užíván jako veřejný musí tento pozemek označit jako soukromý, nebo si tento prostor ohradit. Každopádně zkoumat, jestli se jedná o soukromý pozemek, či nikoliv je tak trochu irelevantní, slušnej člověk by měl tohle respektovat. Každopádně, pokud se jedná o soukromý pozemek a někdo se to rozhodne nerespektovat, hrozí mu postih za přestupek, nikoliv podle zákona o sil. provozu, ale podle zákona o některých přestupcích 251/2016Sb , přesněji §8 přestupky proti majetku, odstavec nedovolené užívání cizí věci. Postih na místě až do 10000,- Kč ve správním řízení až 50000,- Kč. [Uďa] (10.9.2020 11:58:03)
To komu ta plocha před restaurací patří se dá jednoduše zjistit nahlédnutím do katastru nemovitostí. Dnes jsou tyto údaje přístupné na síti. [pračlověk] (10.9.2020 9:46:59)
Pokud je to veřejná komunikace a nikoliv jeho pozemek (soukromé parkoviště) a není tam umístěna standardní dopravní značka např. s dodatkovou tabulkou, informující o vyhrazeném parkování, tak si na barák může psát co chce a je mu to houby platný. [Ota] (10.9.2020 9:20:19)
Kompletní statistiky SQL spojení: 1 (11), 0,141 s v1.0.6221, Made by HejtmaMa (c)2005-2008, last restart: 24.9.2020 13:49:02