Autor:
Nepřihlášený uživatel
Příspěvek:
0/2000
Mimo, řidičský průkaz [Elfik](3.6.2019 22:35:25)
Příspěvků: 22, poslední: 8.6.2019 19:21:3267005.všechno ostatní
Zdar pánové, dotaz trochu mimo, na netu není ani zmínka. Byl jsem si minulý týden zadat o nový řidičák protože skončila platnost. Řidičák jsem dostal 3.6.2009, tenkrát jsem dostal skupinu B a C a už jsem měl skupinu A1, teď mi na magistrátu řekli ze mam i skupinu T, o které jsem nevěděl a bude mi zapsána do nového řidičáku, prý to v té době platilo. Známý policajt mi řekl, že je to možné, protože to x krát menili ale s jistotou to neví, je to opravdu takhle nebo je to nějaká chyba? Paní na dopravce řekla že pokud to tam mají tak to tak je ale nikde ani zmínka.
kolega Pokorný není ředitelem odboru tuším asi pět let, od té doby se legislativa změnila několikrát. včetně podmínek o řidičácích. [Kosťa] (8.6.2019 19:21:32)
ventil: pracovně se docela často stýkám s několika ministerstvy a nikdo nikdy z ministerstva nenapíše jak co konkrétně je, buď obecně opíší zákon či vyhlášku, nebo napíší:
je to můj názor, který nelze brát za směroplatný
toto je informativní vyjádření, které nelze brát jako určující
domnívám se...
atd atd...
prostě státní úředník si rád povídá, ale odmítá za cokoli nést zodpovědnost, jak by bylo hezké mít ve státní správě krásné technické trojkolečko - vytvořil/přezkoušel/schválil

jediné co umí je posílat nesmyslné požadavky s termíny typu - vyřešení záležitosti je do 14 dnů od odeslání - ale tejden to jde k tobě do ruky
jen to potvrzuje můj názor, že pokud vezmu státní správu, rozpočítám je panna/orel, potom si hodim korunou a co padne ty na hodinu propustím, že si toho nikdo nevšimne, akorát se sníží náklady a firmy přestanou mít problém s nedostatkem zaměstnanců, i když to, co se skrývá ve státním aparátu je otázka, jestli by si jinde vydělalo na slanou vodu.
[mais] (4.6.2019 21:05:42)
Takový bordel v tom umíme udělat snad jen u nás a citace "MD se domnívá" tomu odpovídá. Mám alergii na to, že se úřady jen domnívají, občas jinou složku žádám o vyjádření a oni se kua jen domnívají. Ještě, že mám Řp z jiné doby včetně E jen na základě žadosti a kolku 50,-kčs, snad nám ho naši eurohujerove nevezmou. [ventil] (4.6.2019 18:37:12)
Tady jsem to našel:

Usměrnění činnosti – skupina řidičského oprávnění T
Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku čj. 4433/2013-160-RP/1 adresovaném obecním
úřadům obcí s rozšířenou působností uvádí, že řidič, který získal řidičské oprávnění skupiny C
od 1. 1. 2001 do 18. 1. 2013, je oprávněn řídit i traktory, v daném případě ale pouze v rozsahu
řidičského oprávnění skupiny C, tj. s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti do 750
kg. Tuto skutečnost i s příslušným omezením zaznamenáváte v současné době do řidičských
průkazů stanovenými zápisy.
Za předpokladu, že výše uvedený řidič rozšíří své řidičské oprávnění skupiny C o skupinu
řidičského oprávnění C+E po 19. 1. 2013, kdy nabyl účinnosti zákon č. 297/2011 Sb., kterým
byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo
dopravy toho názoru, že řidič je na základě řidičského oprávnění skupiny C+E oprávněn
k řízení traktorů i s přípojným vozidlem, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 750 kg, tj.
plnohodnotné skupiny T.
K danému závěru nás vede skutečnost, že řidič, kterému bylo uděleno řidičské oprávnění
skupiny C v rozhodném období od 1. 1. 2001 do 18. 1. 2013, je oprávněn k řízení traktorů
s omezením na přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Tím, že
rozšířil své řidičské oprávnění skupiny C o skupinu C+E získal možnost řídit přípojná vozidla o
největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg a dle názoru Ministerstva dopravy i ve vztahu
k traktorům, které byl oprávněn řídit, i když v omezeném rozsahu týkajícím se přípojného
vozidla. Pro možné získání řidičského oprávnění skupiny C+E žadatel o tuto skupinu
řidičského oprávnění musel absolvovat výuku a výcvik v autoškole a složit zkoušku z odborné
způsobilosti na jízdní soupravě. Úspěšným absolvováním zkoušky na jízdní soupravu skupiny
C+E prokazuje dostatečné znalosti a dovednosti v řízení.
Na základě udělení řidičského oprávnění skupiny C+E by se ve vztahu k zaznamenanému
řidičskému oprávnění skupiny T (s omezením na přípojné vozidlo) nejednalo o nové udělení
řidičského oprávnění skupiny T, ale pouze o zrušení omezení týkající se přípojných vozidel, tj.
záznam o omezení na přípojná vozidla by byl odstraněn.
Ministerstvo dopravy je toho názoru, že pokud by výše uvedené nebylo řidiči umožněno, tak
pro získání plnohodnotného řidičského oprávnění skupiny T by musel absolvovat celou výuku a
výcvik v autoškole a složit zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro
skupinu T, což Ministerstvo dopravy považuje za nepřijatelné.
Závěrem uvádíme, že se objevují případy, kdy jsou prováděny úpravy zápisu u skupiny
řidičského oprávnění T u řidičů, kteří získali zmíněné řidičské oprávnění podle vyhlášky č.
87/1964 Sb., o řidičských průkazech tj. do 31. 12. 2000. Tímto právním předpisem bylo
stanoveno v § 2 odst. 4, že řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel
skupiny T (plnohodnotná). Na základě této skutečnosti byla žadatelům skupiny C zároveň
udělována i skupina T, kdy v registru řidičů je vedena tato skupina řidičského oprávnění
s číslem příslušného protokolu (totožným se skupinou C). Zde je nutné při vydávání řidičských
průkazů po 19. 1. 2013, tuto skupinu řidičského oprávnění ponechat v daném rozsahu a žádným
způsobem není možné ji omezit ve vztahu k přípojným vozidlům. V opačném případě (záznam
u skupiny T s omezením na přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750
kg), by byla ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností neoprávněným způsobem
dotčena práva držitele řidičského oprávnění řídit motorová vozidla zařazená do skupiny T
(plnohodnotná).
Ing. Josef Pokorný, ředitel, Odbor provozu silničních vozidel.
[Fichťa79] (4.6.2019 18:04:17)
ventil: právě že na školení mě namíchnul a tvrdil že mám jen T a 750 kg přívěs, vůbec nepočítal s tím že bych mohl mít ŘP před 2000 nechápu, hledal jsem až jsem našel metodický pokyn pro úřady na vydávání ŘP, poslal jsem mu ho a pak se mně omlouval. Neskutečný chaos ve skupinách a na úřadech obzvláště, nutno pohlídat jak a kdo kam zapisuje. [Fichťa79] (4.6.2019 17:59:23)
To souhlasí, mladej dělal sdružený výcvik A,T,C a odjezdil vše samostatně loni a má v řp klasické T tak jako bylo i před tím zmatkem jak píšeš. Je divné, že to nikde ani na školeních neproběhlo, příští rok se zeptám. [ventil] (4.6.2019 17:49:07)
Zdravím , taky jsem to řešil, kdo získal řidičák na C do roku 2000 a nějaký měsíc nevím teď přesně, tak má skupinu T neomezenou tonaží jak traktor tak vlek za něj jmenovalo se to tehdy myslím sdružený výcvik ,platí myslím jen v ČR, od roku 2000 do 2013 je taky automaticky skupina T , ale vleky jen do 750kg a od 2013 ke skupině C už traktor nedostanete, musí se dělat extra. Kdyžtak mě někdo opravte. [Fichťa79] (4.6.2019 16:18:41)
B4 bohatě stačí, taraktortatra vjede kam ostatní nesmí. [ventil] (4.6.2019 16:13:42)
ventil: zákaz vjezdu podle tonáže, jak ho zmniňuješ, se týká pouze značky B 4, případně s dodatkovou tabulkou E 13. Ale nejběžnější omezení hmotnosti značkou B 13/B 14 např. na mostech se týká i traktorů. [JZ] (4.6.2019 14:53:00)
Paradox je že i taková pětinápravová Tatra může být homogolovaná i jako traktor a tím pádem vjede kdekoli a tam, kde náklaďák třeba kvůli tonáži nesmí a nemá omezený provoz třeba o víkendech. Prodávají se tahače a různé nosiče, které by jako traktory nás neměly v této kategorii na cesty, jen se papírově sníží třeba rychlost ap. To je jen taková poznámka co všechno lze a jinde nás MD buzeruje za jiné malichernosti. [ventil] (4.6.2019 11:57:44)
Ale jak zkoumám po interfernetu, všude píšou, že k němu "může být připojeno přípojné vozidlo" bez dalšího upřesnění... Tak že by to zase překopali nazpátek? [charlie.vlcak] (4.6.2019 9:31:47)
Co jsem našel na netu tak T je furt od 17 i s vlekem bez rozlišení tonáže, mě nikdo nic zpětně při nedávné výměně řp neomezil a to jsem T dělal s 9t vlečkou před 30 lety a CE nemám jen BE. Traktor do 3.5t lze řídit i s B, ale s vlekem pouze do 750kg. Tomu co jemu napsali do řp nerozumím, jaký je tam harmonizační kód? [ventil] (4.6.2019 9:31:03)
Elfík: Původně bylo T plnohodnotný, dneska by k těžkýmu vleku mělo být nějaký E. Ale ty původní téčka určitě zpětně neomezovali, to by bylo příliš na palici... [charlie.vlcak] (4.6.2019 9:26:51)
Já dělal T v roce 94 a žádné omezení vleku v ŘP nemám... [Banjokid] (4.6.2019 9:21:45)
Takže zase dva názory, je to teda plnohodnotné T takže traktor vlečka nebo jen traktor a vlek do 750kg? [Elfik] (4.6.2019 9:11:18)
Je to tak, T dřív bývalo k C automaticky, stejně jako M k čemukoliv. A to původní T bylo i s vlekama, od 17 let.. [charlie.vlcak] (4.6.2019 8:55:15)
Mám za to, že sk. T vlek nerozlišuje, pouze traktor do 3,5t může vlek do 750kg i se sk. B. Nebo mě opravte. [ventil] (4.6.2019 8:23:30)
Pajka: tak výhledově začni co nejdříve, protože v našich končinách to byl nedávno celkem problém udělat C+T jednou ranou případně i s A. [ventil] (4.6.2019 8:04:03)
Ano je to skutečně tak. Céčko mám od roku 06 a tehdy si automaticky dostal i T. Ale pozor! V řidičáku mám taky poznámku cituji: " T přívěs do 750 kg". Takže traktor můžu řídit, můžu mít zapojený třeba pluh, ale velkou vlečku už né. To bych musel mít C+E. [Zety] (4.6.2019 6:52:47)
Že já blbec jsem si před třinácti lety neudělal céčko. Teď bych si musel udělat jak C, tak T. A že výhledově obojí potřebovat budu... :-( [Pajka] (4.6.2019 6:05:01)
Mám C od 1991 a T mám taky automaticky. Platilo to do novely v roce 2013 tuším. [Verdom] (4.6.2019 5:57:54)
Mám Céčko od 07 a T jsem dostal automaticky. [Novis] (4.6.2019 5:49:13)
Kompletní statistiky SQL spojení: 1 (5), 0,328 s v1.0.6221, Made by HejtmaMa (c)2005-2008, last restart: 30.5.2020 7:32:08