Jawa 250/353 + sidecar Velorex 560 + Pav 40, Jawa 250 Pérák, Prasečina, Fichtl, Jawa 100 Robot, Jawa-ČZ 150, Jawa 500 OHC, Manet M90, Jawa 250 Pérák, To co mi prošlo pod rukama, Jawa 350 Nanuk, Sportka, Závoďák, Honda VF 500 F Babička, ČZ 2 x 125 závoďák II., Villiers
16
Kuba z Neve