Zátěžová analýza zadní části rámu 638-640

 


Vzhledem k poddimenzovaní zadní části rámu 638 dochází k častému ohnutí trubek směrem dolů zejména při použití kufrů. Jawa u rámu 640 tento problém uspokojivě vyřešila ,mně však zajímalo jak moc uspokojivě J. Proto jsem vytvořil model zadní části rámu a prohnal ho přes COSMOSexpres což je modul 3D modeláře Solidworks.Vstupní parametry jsem nechal totožné pro všechny typy a jsou:


Statická síla - 2000N působící kolmo na zadní „patku“(dynamické namáhání by způsobilo mnohem horší hodnoty) Vetknutí - zde jsem pro zjednodušení zakončil rám masivním nosníkem který je vetknutý,další bod vetknutí je simulace tlumiče , zátěž proto poměrně věrně napodobuje extrémní stav a to "tlumiče nadoraz“.

Materiál - jako základní materiál je zadána běžná uhlíková ocel 11 353 s mezí pevnosti Rm=343MPa a mezí kluzu ReH=245MPa, je to běžné užívaná ocel a nepředpokládám že by se od ní jawa příliš vzdálila.

Koeficient pevnosti svaru je počítán jako 1 tj.kus se tváří jako „odlitek“ – všechny prvky jsou samozřejmě duté a v maximální dostupné míře odpovídají realitě.

Aby se co nejvíce projevily místa zvýšeného napětí je hodnota síly (2000N) záměrně extrémně naddimenzovaná a max. nosnost propočítávám z indexu bezpečnosti který tak vychází vždy méně než 1.


Rám 638 – v origo provedení

pokud máte problémy s přehráním zkuste Bplayer nebo Winamp -ve Windows media playeruse to občas nepohybuje :-) 

Zde vyšel koeficient pevnosti 0,32= 640N na jednu trubku, to není žádný zázrak a mnoho majitelů 638-639 se spadlou „prdelí“ svůj rám ve videu určitě pozná.

 


Rám 640 - v origo provedení

Zde výrobce doplnil rám o vzpěru v podobě kousku jeklu ,výsledný koeficient pevnosti 0,72=1440N na jednu trubku jasně dokazuje co dokáže malinký kus správně umístěného železa.

 


Rám 638 úprava

Velmi jednoduchá úprava navařením rozpěrné trubičky do standart rámu zvedne pevnost na srovnatelnou úroveň s rámem 640 : koeficient pevnosti 0,72=1500N.

 


Všimněte si  jak se v posledních dvou případech už přesouvá nejslabší místo do oblasti úchytu tlumiče – další vyztužování bez úpravy této části už proto nemá smysl,ale výsledek téměř 300kg povolené zatížení na zadní části rámu je ale dostatečné pro 99% uživatelů.

 

Poslední analízu inspiroval případ který se stal bratrovi a to prasknutí trubičky rámu v místě otvoru který tam z nějakého neznámého důvodu vyvrtal předchozí majitel.

Výsledek mně překvapil-malinká dírka průměru 6mm v trubce snížila pevnost o téměř 100% a navíc se stala zdrojem nadměrného pnutí které logicky vyústilo v prasknutí.

 


Rám 638 co udělá dírka

Koeficient pevnosti 0,18=360N mluví sám za sebe a proto s vrtačkou okolo motorky opatrně.


Na závěr chci upozornit že výsledky odpovídají realitě jen částečně,protože skutečné dynamické namáhání se těžko simuluje a skutečný násobek zatížení např. při projetí díry může být až nekolikanásobný oproti váze nákladu.Taky nejsou zohledněny pevnosti svarů a jiné těžko definovatelné vlivy.