Jikov 2928 CE

Jawa 350/640

Příručka

Karburátor JIKOV 2928 CE

Základní seřízení je provedeno od výrobce, poloha jehly první zářez od shora. Šroub volnoběhu povolen o 0,5 - 2 otáčky. Výška hladiny paliva v plovákové komoře, měřené od dělící roviny tělesa a plovákové komory, při tlaku 1,837 kPa (250 mm sloupce paliva) je 11 ± 1 mm. Dorazový šroub šoupátka povolit nebo dotáhnout tak, aby otáčky byly v rozmezí 800 - 1000 za minutu.

Technická data karburátoru 2928 CE
 • Tryska hlavní                            92
 • Tryska příd. systému              72
 • Vzdušník příd. systému         120
 • Tryska ekonostatu                  50
 • Tryska sytiče                            85
 • Tryska volnoběhu                    40
 • Tryska vyústění volnoběhu     80
 • Šroubek volnoběhu                1 + 0,5 ot.
 • Poloha jehly                              I. zářez shora
 • Jehlový ventil                           Ć 2

J640Karb1.jpg (57066 bytes)

JIKOV 2928 CE - legenda
 1. Šoupátko kompletní
 2. Jehlový ventil Ć 2 kompletní
 3. Tryska volnoběhu 40
 4. Tryska přídavného systému 72
 5. Tryska hlavní 92
 6. Jehla šoupátka
 7. Pojistka jehly

Upozornění :

Odtokový otvor, který spojuje prostor motorové skříně pod karburátorem s prostorem pod pravým víkem motoru, nesmí být ucpán nečistotou.

Rady uživatelů

 • Správné nastavení toho vodorovnýho šroubku závisí na stavu motoru, u čerstvě zajetého motoru ho mám povolený i o 2.5 otáčky, ale jinak běžně 1-1.5 ot, když se ti to bude při přidání plynu dusit nebo se budou hodně měnit volnoběžné otáčky podle nálady, chce to šroubek mírně utáhnout. Když ti to ale bude při udržování rychlosti ve městě cukat (motor bude schopen jen zrychlovat nebo brzdit, ne držet rychlost) tak naopak šroubek mírně povolit. Seřizuje se to samozřejmě se zahřátým motorem, za studena to nemá smysl.
 • Hmm, kterým nastavuješ volnoběh lze težko říci,protože jeden šroub je závislý na tom druhém (a jehle a pod.). Nevím jakou máš 350, ale na motoru 638 je to tak (a myslím, že to platí i pro jiné karburátory), že ten šikmo nahoru zdvihá šoupátko a ten šikmo dolu (na 638 kolmo na karburátor) určuje bohatost směsi -> čím víc je vyšroubovanej, tím chudší směs. Nastavení je individuálni, ale mohlo by platit toto: Koukni jestli je malá (já mám asi 1mm) vůle na bovdnenu (při napnutým je zdvihlé šoupátko, šteluje se na karburátoru, či páčce), pak dotáhni šroub směsi nadoraz (lehce) a pak ho povol o 1.5 otáčky. Šroub na šoupěti můžes úplně povolit, pak to natočit, na šoupátku doladit určitou výši volnoběhu a mohlo by to fungovat. Rozhodně to bude chtít poladit jemněji,tzn. zkusit přitáhnout či povolit šroub směsi, poslechnout jak jde motor, jak jde do otáček... a zase poladit šroub šoupěte... ideálně si sehnat někoho, kdo to už dělal... Podmínkou je dobrě seřízený předstih, dobré svíčky,.. Tak neěak takhle bych na to asi šel. Hodne zdaru!

Nastavení karburátoru - teorie

 

Zdeněk Slovan (El Fag)

 

Šoupátkové karburátory Jikov fungují takto: Při šoupátku otevřeném od spodního dorazu do zhruba 1/4 az1/3 se směs tvoří tímto způsobem. Pomocný vzduch se násává menším vzdušníkem, na zadním hrdle prochází pod regulačním šroubkem vzduchu a ústí do směšovací komůrky volnoběhu, do které je benzín přiváděn volnoběžnou tryskou. Odtud je vzniklá emulze vedena kanálkem o průměru asi 0,4 mm pod přední hranu šoupátka nebo až za ní směrem k motoru a zde se mísí s prakticky čistým vzduchem, který prochází pod šoupátkem, protože tryska nebo spíše sedlo jehly je uzavřeno jehlou a pokud není, v prostoru jehly je tak malý podtlak, že nestačí k násatí směsi zpod jehly. Při šoupátku otevřeném od 1/4 až 1/3 do 2/3 az 3/4 klesne podtlak za šoupátkem a emulze z kanálku volnoběhu přestává být nasávána, současně stoupne podtlak v oblasti jehly a emulze je vysávána kolem jehly. Pomocný vzduch je nasáván větším vzdušníkem na zadním hrdle a vstupuje do tzv. emulzní trubice kde se mísí s benzínem, který přitéká hlavní tryskou, množství emulze, které vstupuje do difusoru, je řízeno kuželovou částí jehly a zde se mísí s hlavním proudem vzduchu. V poslední části zdvihu šoupátka se průřez mezery zvětší tak, že průtok emulze jí není omezován a množství emulze (a tím i benzínu) je určeno velikostí hlavní trysky a vzdušníku.

 

Regulačními prvky v prvním režimu jsou volnobězná tryska, šroubek přídavného vzduchu a šroubek polohy šoupátka, v druhém režimu je to výška zavěšení regulační jehly, ve třetím režimu velikost hlavní trysky (hlavní vzdušník je tvořen kalibrovaným otvorem a nejde regulovat). Karburátor se v zásadě seřizuje buď " na spotřebu" kdy účelem je spálit všechno palivo, což lze dosáhnout jedině mírným přebytkem vzduchu, nebo "na výkon" čehož lze dosáhnout spálením všeho kyslíku za cenu dodáni poněkud většího množství paliva. A teď praxe. Předem doporučuji karburátor důkladně pročistit, vyšroubovat všechny šroubky a trysky , kanálky a otvory protáhnut buď silon.vláknem nebo svazkem měděných zkroucených drátků (licnou), čím slabší a měkčí tím lépe, protáhnout i volnoběžný kanálek, je videt jen při pozorném hledání (někde bývají i 2, jeden pod hranou šoupátka, druhy o cca 5mm blíže k motoru) a profouknout stlačeným vzduchem, rozebrat a vyčistit palivový kohout!!! Karburátor složit, jehlu zavěsit do 3 zářezu shora, šroubek přídavného vzduchu povolit o 1 otáčku. Zahřát motor na provozní teplotu a pak testovat akceleraci při různých otevřeních soupatka (do cca 1/2 otevření). Ja jezdím na 2 nebo na 3 do mírného stoupání a plyn je třeba přidávat velmi zvolna do cca 1/2. Přitom se sleduje, zda při některé poloze motor nezhasíná nebo nepřestává táhnout, pokud ano, zvedneme jehlu ,pokud ne, jehlu spustíme a pokus opakujeme dokud nezjistíme pokles akcelerace.Tím máme nastaven druhý režim, pak povolíme šroubek bohatosti směsi při volnoběhu o 1/4 otáčky a zkoušíme rozjezdy s velmi pozvolným přidáváním plynu, pokud se motocykl rozjíždí plynule bez propadu akcelerace, povolíme šroubek o další 1/4 otáčky (současně regulujeme volnoběžné otáčky šroubkem dorazu šoupátka), v testování pokračujeme, dokud se neobjeví propad, ten se objeví v oblasti přechodu z režimu prvního do druhého a odstraníme ho buď zvednutím jehly(zvýší se akcelerace a spotřeba pri částečném zatížení) nebo vrácením šroubku o1/4 zpět (druhý režim zůstane ekonomický, mírne se zvýší spotřeba na volnoběh a pod malým plynem) (Povolováním šroubku se přidává vzduch - směs pro volnoběh se ochuzuje). K nastavení směsi při plném zatížení je potřeba mít při ruce hlavní trysky různých velikostí (je to číslo, které je na trysce vyraženo a udává průměr kalibrovaného otvoru v setinách mm), správná velikost bude ležet mezi 90 až 100, testuje se buď maximálka nebo to, zda motor v poslední 1/4 zdvihu šoupátka není "tupý" a nepřestává táhnout. Pokud motor na plný plyn přestává táhnout, případně vynechává, okamžite přestat - hrozí zadření, propálení nebo natavení pístu vlivem chudé směsi. Předpokladem pro úspěšné nastavení je alespoň minimální cit pro motor a zkušenosti se seřizovaným typem. Samozřejmostí je bezvadné zapalování a předstih nastavený v horní toleranci, aby omezení otáček nenastalo vlivem špatného prohoření směsi. Hlavně u starších karburátorů se stává, že sedlo jehly je nárazy jehly vytlučené, takže při doporučeném zavěšení jehly je směs zbytečně bohatá. Optimální nastavení by samozřejmě bylo na brzdě s analyzátorem výfuk. plynů, ale to je pro většinu sen. Příspěvek je složen z knih Karburátory automob. a motocykl (SNTL 1955), Příručka pro automechaniky (SNTL 1974) Rukověť pro řidiče motor vozidel (Naše vojsko 1956), Sportovní motocykly (Naše vojsko 1972) a vlastních zkušeností. Pokud má někdo zásadní připomínky, čekám mail. Nashle na silnici.