Obsah

Obsah knihy
I. Hlavní údaje
II. Technický popis
- Motor a převodové ústrojí
   - Všeobecně o motorech
   - Činnost dvoudobého motoru
   - Popis motorů
   - Motor Jawa-ČZ 250
            - kliková skříň
            - válec
            - hlava válce
            - píst
            - ojnice
            - klikový hřídel se setrvačníky
   - Řez motorem Jawa-ČZ 250, typ 353/03
   - Motory Jawa-ČZ 125 a 175
   - Motor Jawa-ČZ 350
   - Řez motorem Jawa-ČZ 350, typ 354/03
   - Karburátor a čistič vzduchu
   - Výfuk
   - Všeobecně o převodech
   - Převodovka Jawa-ČZ 250 a 350
   - Ústrojí k řazení rychlostních stupňů
   - Roztáčecí ústrojí
   - Řetězy
   - Spojka
   - Převodovka Jawa-ČZ 125 a 175
- Podvozek
   - Přední vidlice s krytem světlometu a blatníkem
   - Rám s příslušenstvím
            - vlastní rám
            - palivová nádrž s kohoutem a přívodem paliva
            - schránky a kryty
            - dvojsedlo s pomocným rámem
            - blatník zadního kola
            - stupačky, páka nožní brzdy a stojánek
            - kryt sekundárního řetězu
   - Pérování zadního kola
   - Kola a brzdy
            - Ráfek
            - Dráty
            - Náboj
            - Ovládací zařízení brzd
- Ovládací ústrojí
   - Řídítka, vidlice s hlavou řízení a předním kolem
   - Páka spojky
   - Páka řazení
   - Rukojeť plynu
   - Brzdové páky
   - Spouštěcí páka
- Elektrické zařízení s příslušenstvím
   - Zdroje proudu
            - dynamo s regulátorem napětí
            - akumulátor.
   - Zapalování
   - Spotřebiče proudu
   - Zapojení
   - Elektrická schemata
            - Schema elektrického zapojení Jawa-ČZ 125 a 175
            - Schema elektrického zapojení Jawa-ČZ 250
            - Schema elektrického zapojení Jawa-ČZ 350
            - Schema elektrického zapojení Jawa 250 (zapalovací cívka ve spínací skříňce "PAL")
            - Schema elektrického zapojení Jawa 250 (samostatná zapalovací cívka pod rámem)
            - Schema elektrického zapojení Jawa 350 (zapalovací cívka ve spínací skříňce "PAL")
            - Schema elektrického zapojení Jawa 350 (samostatná zapalovací cívka pod rámem)

III. Montáž
- Motor
   - Vyjmutí motoru z rámu
   - Demontáž hlavy a válce
   - Demontáž spojky, primárního řetězu a seřizování spojky
   - Demontáž karburátoru
   - Demontáž spouštěče
   - Demontáž a montáž klikového ústrojí, převodovky a řadícího ústrojí
            - Sejmutí dynama
            - Sejmutí vačky samočinného vypínání spojky
            - Vyjmutí hřídele řazení
            - Oddělení dílu klikové skříně u motoru 250 a 350, poznámka pro demontáž skříně 125 a 175
            - Demontáž klikového ústrojí
            - Montáž klikového ústrojí a spojení dílu klikové skříně
            - Demontáž převodovky 250 a 350
            - Montáž převodovky 250 a 350
            - Demontáž převodovky 125 a 175
            - Montáž převodovky 125 a 175
            - Montáž řetězového kola a kola s nábojem (hlavou)
            - Demontáž řadícího ústrojí
            - Montáž řadícího ústrojí
            - Montáž držáku s kulisou řazení
            - Montáž hřídele řazení
            - Montáž vačky samočinného vypínání spojky na hřídel řazení
            - Vyjmutí pohonu rychloměru
            - Demontáž pryžových těsnících kroužků
            - Demontáž kuličkových ložisek
            - Vyjmutí ložiska hnacího hřídele z pravého dílu skříně
            - Montáž kuličkových ložisek do dílu skříně
            - Montáž pryžových těsnění do kroužků
- Podvozek
   - Demontáž přední vidlice se světlometem, řídítek a předního blatníku
            - demontáž světlometu
            - demontáž horního dílu plášte světlometu
            - demontáž řídítek
            - demontáž otočné rukojeťi plynu
            - demontáž předního blatníku
            - demontáž ramena vidlice
            - demontáž kluzáku
            - demontáž pouzder vidlice
            - demontáž tlumiče
            - demontáž vidlice z rámu
   - Demontáž předního kola z brzdou
            - Vyjmutí předního kola z podvozku
            - Montáž předního kola do podvozku
            - Demontáž štítu brzdy
            - Montáž štítu brzdy
            - Demontáž náboje kola
            - Montáž náboje kola
   - Demontáž příslušenství rámu
            - Demontáž nádržky na palivo
            - Demontáž sedla
            - Demontáž krytu Jawa-ČZ 125 a 175, 250 a 350
            - Demontáž schránek
            - Demontáž nosníku sedla
            - Demontáž zadního blatníku
            - Demontáž stojánku
            - Montáž stojánku
            - Demontáž pedálu brzdy
            - Demontáž nosníku pedálu brzdy
            - Demontáž stupaček
   - Demontáž zadního pérování s olejovými tlumiči
            - Vyjmutí zadního pérování z rámu
            - Demontáž zadního pérování
            - Demontáž tlumiče
            - Montáž zadního pérování
            - Demontáž a montáž tlumiče nového provedení
   - Vyjmutí zadního kola
   - Sejmutí krytu řetězu a výměna řetězu
   - Demontáž zadní kyvné vidlice

IV. Poruchy a seřizování
- Tabulka poruch a jejich odstranění
- Klikové ústrojí
            - Seřizování klikového ústrojí
            - Poruchy a opravy klikového ústrojí
            - Dekarbonizace pístu a sejmutí pístních kroužků
            - Výměna pístu a pístních čepů
            - Výměna horního pouzdra ojnice
- Seřízení karburátoru a odstranování jeho poruch
- Seřizování spojky, její poruchy a jejich odstranování
- Seřizování, poruchy a opravy převodovek
- Seřizování, poruchy a opravy spouštěče
- Seřizování, poruchy a opravy řetezu
- Seřizování, poruchy a opravy řazení
- Seřizování elektrického zařízení, jeho poruchy a jejich odstraňování
   - Zapalování
            - Seřízení předstihu
            - Seřízení předstihu motoru Jawa-ČZ 350
            - Seřízení předstihu motoru Jawa-ČZ 125, 175 a 250
            - Poruchy a opravy zapalování
            - Čištení a seřizování doteku přerušovače
            - Zapalovací cívky
            - Zapalovací svíčky
   - Dynamo
   - Regulační spínač
   - Spínací skříňka
   - Akumulátor
   - Vedení
   - Spínač brzdového světla
- Seřizování předního pérování, jeho poruchy a jejich odstranění
   - Poruchy
            - Kovové klepání ve vidlici.
            - Unikání tlumičové kapaliny z ramen vidlice.
            - Uvolněné táhlo tlumiče v uzavírací matici ramena vidlice.
            - Uvolněná matice upevňující píst tlumiče a vedení pístu k táhlu.
            - Trubka tlumiče vyšroubovaná z koncovky tlumiče.
            - Uvolnění spodního kužele v koncovce vidlice,
            - Unikání oleje odvzdušnovacím ventilkem.
- Seřizování zadníhó pérování, jeho poruchy a jejich odstranění
- Rám s příslušenstvím, jeho poruchy a jejich odstranění
- Kola a brzdy, seřizování, poruchy a jejich odstranění
- Pneumatiky, jejich opravy a montáž

V. Provoz a údržba
- Zajíždění stroje a jeho přiměřené zatěžování v provozu
- Příprava k jízdě
- Spouštění motoru
- Jízda
- Správné mazání
- Čištění
- Údržba elektrického zažízení