Klakson

Prispevok 47392, autor Ruda: Ahoj, netušil jsem, že návod na seřízení houkačky bude tak hledaný. Proto jsem ho trochu vylepšil. Tak ať slouží: Návod na montáž houkačky a její seřízení. Houkačky PAL jsou konstrukčně od počátku až do konce výroby téměř stejné. Liší se základní dvě porovedení na první pohled jen tím, že tělesa nejstarších typů jsou při pohledu zboku trochu zúžena, mladší jsou takové bachratější. Houkačku po obvodu rozšroubujeme a podíváme se, v jakém stavu je vnitřek. Nejdůležitější je, aby kontakty na přerušovači byly čisté bez oxidace. Vždy je nutné je opilovat slabým pilníčkem. Zkontrolujeme, jestli jsou všechny vývody zaletované a není jiná viditelná závada. Takto rozebranou houkačku krátkodobě připojíme na zdroj jmenovitého (štítkového) napětí. Tím si jen zkontrolujeme, prochází-li proud. Teď popíšu montáž houkačky z rozebraného stavu (novější provedení). Vezmeme těleso houkačky-hrnek. Pokud je součástí houkačky pólový nástavec (takový ohnutý plech), tak vložit pod cívku a společně přišroubovat k tělesu do středového otvoru. Z druhé strany přijdou ještě k tomuto šroubu podložka, tři držáky (planžety) a navrch podložka s označením, pérová podložka a matice. Nastavíme vývody cívky směrem k vývodům svorkovnice, opatrně kleštěmi nebo svěráčkem chytneme středové jádro cívky a z druhé strany pevně utáhneme matici. Pozor, aby se nepootočila cívka. Pak už se nesmí s touto maticí manipulovat. Je proto důležité mít po utažení správnou polohu cívky i zezadu držáku. Přerušovač – kontaktnice: Ze spodu vložit šroub (M4 – délka je podle zahnutí krajů přerušovače). Vnitřní část: Otočíme houkačku, aby svorkovnice byla směrem od sebe. Na kratší šroub ve dně na pravé straně navlékneme bakelitovou podložku užší částí nahoru, držák s kontakty (přerušovač), papírovou podložku s křidélky a tu přikrýt plechovou lisovanou podložkou se závitem. Druhá strana, kde je pružina je to podobné. Zespodu provléknout delší šroub, zevnitř přímo na plechové těleso pružinu, na pružinu bakelitovou podložku, držák s kontakty, na něj papírovou podložku (tvoří izolaci) a lisovanou podložku se závitem. Jeden vývod cívky letovat na svorkovnici (vpravo), druhý vývod cívky na horní vývod na držáku kontaktů. Ten spodnější vývod na držáku kontaktů na druhý vývod svorkovnice. Krátký šroub svorkovnice dotáhnout, dlouhý šroub s pružinou zašroubovat tak, aby pertinaxová ploška u kontaktů byla zároveň s jádrem cívky. Na těleso položit papírová těsnění, na ně membránu s ozvučnicí. Pozor, šroub který je ve středu membrány by neměl koukat ven, ale být zároveň s okrajem. Přikrýt krytem a přišroubovat jej. Připojit krátce na napětí (tvrdý zdroj, akumulátor). Zdvih membrány (měřeno uprostřed) je 0,6mm u houkaček na 12V, 0,5mm u houkaček na 6V. Je-li menší, vložit další těsnění pod membránu, je-li větší (do 0,9mm) upravit mezeru na uvedený rozměr středovým šroubem. Jeli mezera nad 1mm odebereme těsnění pod membránou. Je-li vše OK, připojíme houkačku na třetinové až poloviční napětí než na jaké je určená. Povolujeme šroub kde je pružina (jsou tam i namalované šipky). Až se ozve kňučení, zatočíme šroubem na druhou stranu (utáhneme) o půl otáčky. Tím je houkačka výrobně nastavena. Jemným pootáčením šroubu můžeme ještě tón malinko doladit. Houkačka staršího provedení je konstrukčně podobná, jen jí chybí pólový nástavec a systém izolací přerušovače je malinko odlišná. Při pečlivém rozebírání a znovu skládání dohromady je montáž jednoduchá. Dokonce se dají některé díly z obou druhů konstrukcí kombinovat. Pozor jen při vkládání novějšího přerušovače do staršího tělesa. Je užší a dotykem přerušovače o stěnu tělesa by vznikl zkrat. Je proto nutné přerušovač u tělesa trochu na brusce obrousit. Tento návod platí pro všechny typy houkaček vyrobené v PAL Kbely a později v Autobrzdách Jablonec (do roku 1987). Tyto houkačky se používaly na všech ČS motocyklech .