Editace dokumentů

Editace dokumentů je společná pro všechny sekce, které nějaké dokumenty nebo soubory vyžadují. Editace dokumentů je u daného prvku na webu možná při zobrazení jeho detailu a přepnutí do módu editace. Po přepnutí do módu editace (pokud máte příslušná práva na editaci, nebo jste vlasníkem nadřazeného objektu) se vám zobrazí stromová struktura dokumentů a souborů podobně jako je tomu na disku, popřípadě jen kořenový uzel stromu v případě, že žádné dokumenty ani soubory zde nejsou vytvořeny.

Nové dokumenty/soubory/složky

 Kliknutím na ikonku prázdné stránky vedle uzlu stromu vytvoříte nový uzel stromu, resp. vytvoří se až po vyplnění názvu a uložení. Podle zvoleného typu uzlu se dá jeho obsah dodatečně editovat, stačí jej ve stromu vybrat.

 Prvky stromu je možné mazat příslušnou ikonkou křížku v rozřířené editaci (bude vysvětleno později), nebo přímo v dialogu vlastností uzlu. Pokud smažete uzel, smažou se automaticky i jeho poduzly.

Editace uzlu a základní vlastnosti

Základní vlastnosti všech uzlů stromu dokumentů (souborů) jsou následující:
 • Název - Text, pod kterým je uzel zobrazen v navigaci dokumentů
 • Zobrazovat uživatelům - Pokud je zaškrtnuto, položka se zobrazí uživatelům v navigčním stromu, "skrytý" uzel skrývá zároveň i všechny poduzly. Skryté uzly jsou v editačním stromu rozlišitelné podle odbarvených a zesvětlených ikonek.
 • Veřejný uzel - Pokud se jedná o sekci a typ uzlu, který mohou nějak ovlivňovat uživatelé, je jim toto povoleno označením uzlu za veřejný. Jedná se typicky např. o povolení přidávání uživatelských fotek do galerie. V ostatních případech tato položka nemá význam.
 • Kódové jméno - Zavedeno pro budoucí potřebu a jednoznačnou a jednoduchou identifikaci dokumentu (souboru) pro symbolické odkazy ... bude popsáno podrobně až bude kompletně implementováno
 • Popis - Interní položka pro vlastní komentáře, poznámky nebo popisy k uzlům stromu, uživatelům se nezobrazuje.

Dokumenty

Na editaci dokumentů můžete používat vestavěný WYSIWYG editor, nicméně nesnažte se v něm dělat žádné divočiny, v ideálním případě používejte základní styly nadpisů a textu, aby dokumenty vypadaly v pořádku i v případě změn v designu webu. Nadpis dokumentu je povinný a bude zobrazen vždy při zobrazení dokumentu, může být různý od názvu uzlu.

Pokud vkládáte odkaz na nějaké uzly vašeho stromu dokumentů nebo obrázky, můžete pro usnadnění použít výběr přes tlačítko "Procházet server" (Browse server) v dialogu obrázku (odkazu), později bude totéž umožněno i pro dokumenty.

Soubory

Uzel typu soubor dovoluje nahrát na server datové soubory, a pro obrázky vytvářet náhledy. Při vytvoření uzlu je jeho obsah prázdný. Do uzlu lze nahrát soubor z disku, nebo jej vytvořit jako odkaz na jiný soubor na webu.
Editace souborů obsahuje následující položky:

 • Upload - Do tohoto pole můžete zadat soubor pro nahrání na server, případný starý soubor v uzlu se vymaže a nahradí tímto
 • URL Odkazem - Pokud vytváříte soubor jako odkaz, sem napište URL souboru na webu.
 • Titulek - Titulek souboru pro zobrazení uživatelům, nemusí být stejný jako název uzlu.
 • Popis - Podrobnější popis souboru pro zobrazení uživatelům, nemusí být stejný jako popis uzlu.
 • Náhled - Pomocí tlačítek je možno pro obrázek vytvořit náhled. Velikost náhledu můžete zadat, nebo se použije v případě že nezadáte automatická hodnota.
 • Aktuální - Zobrazí odkaz a informace o aktuálním souboru, popřípadě jeho náhled.

Složky

Složky jsou určeny pro hierarhické třídění dokumentů a souborů stejně jako v normálním filesystému. Jedná se jen o kontejner a kromě základních vlastností uzlu žádné další dodatečné vlastnosti neobsahují.

Rozšířená editace

Rozšířená editace poskytuje především možnosti pro zrychlení práce operací, které je třeba dělat hromadně, a u kterých by autor neustálým klikáním ztrácel čas, zároveň poskytuje schránku pro uzly stromu pro jejich případné přesouvání.

 Rozšířená editace se zapne příslušným tlačítkem nad stromem dokumentů, načež se objeví jednak nástrojová lišta, a další možnosti u konkrétních uzlů stromu.

 Rozšíření se vypíná obdobným tlačítkem jako zapíná.

 Pro uzly stromu znamená rozšířená editace možnost mazání uzlu na jedno kliknutí a hromadný výběr uzlů, později budou přibývat další možnosti. Mazání je intuitivní, význam hromadného výběru bude vysvětlen v rámci ovládání schránky.

Schránka a přesouvání dokumentů

Přesouvání dokumentů, a v budoucnu i hromadná editace, se provádí přes schránku. Jedná se o kontejner, který si pamatuje uzly, které vyberete, podobně jako klasická schránka ve Windows. Momentálně schránka nabízí pouze možnosti Vyjmout / Vložit pro přesun dokumentů. Dokumenty je možno přesouvat mezi kterýmikoliv sekcemi a uzly (pokud cílový uzel může obsahovat podřazené uzly), za předpokladu, že máte práva pro editaci zdroje i cíle.

 

Tlačítka jsou následující:

 • Konec rozšířené editace
 • Vyjmout - Uloží všechny zaškrtnuté uzly stromu do schránky pro přesun uzlů
 • Kopírovat - Uloží všechny zaškrtnuté uzly stromu do schránky pro kopírování uzlů (zatím neimplementováno)
 • Vložit - Vloží všechny uzly ze schránky do aktuálně vybraného uzlu, pokud je to možné. Pokud byly vyjmuty přesune je, pokud kopírovány, vytvoří kopie.

Uzly které jsou aktuálně ve schránce se zobrazují opět v liště nad stromem.

Tlačítkem vpravo je možné schránku vymazat v případě, že už ji nepotřebujete, nebo jste se ve výběru spletli.